ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

TOA
36.25 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.75 (2.11%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,288,900
ราคาเปิด
35.50
วันก่อนหน้า
35.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
36.25 / 92,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
36.50 / 112,800
ช่วงราคาระหว่างวัน
36.25 - 35.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
41.25 - 30.25