ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

TOA
28.00 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.25 (0.90%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
234,815
ราคาเปิด
28.00
วันก่อนหน้า
27.75
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
27.50 / 30,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
28.00 / 72,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
28.00 - 27.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
39.75 - 25.75