ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

TOA
30.75 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,593,300
ราคาเปิด
30.75
วันก่อนหน้า
30.75
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
30.75 / 331,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
31.00 / 53,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
31.00 - 30.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
43.00 - 30.25