ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

TOA
33.00 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,156,000
ราคาเปิด
33.00
วันก่อนหน้า
33.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
33.00 / 176,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
33.25 / 178,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
33.25 - 32.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
39.75 - 30.25