ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
06 มิถุนายน 2565 Opportunity Day ประจำไตรมาส 1 ปี 2565 เวลา : 10.15 – 11.00 น.
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
25 พฤษภาคม 2565 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2565 เวลา : 9:30 – 11:30 น.
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
12 พฤษภาคม 2565 Q1/2022 Results Announcement เวลา : -
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
25 เมษายน 2565 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เวลา : 9:30 น.
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
08 มีนาคม 2565 การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2564 เวลา : 9:30 – 11:30 น.
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
24 กุมภาพันธ์ 2565 FY21 Results Announcement เวลา : -
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
24 มกราคม 2565 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เวลา : -
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน