ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
16 ธันวาคม 2564 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เวลา : 10.00 น.
รายละเอียด : รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
เพิ่มในปฏิทิน
23 พฤศจิกายน 2564 การประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ปี 2564 เวลา : 9:30 – 11:30 น.
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
12 พฤศจิกายน 2564 Q3/2021 Results Announcement เวลา : -
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
12 ตุลาคม 2564 - 12 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เวลา : -
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
24 สิงหาคม 2564 Opportunity Day ประจำไตรมาส 2 ปี 2564 เวลา : 14.15 - 15.00 น.
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
24 สิงหาคม 2564 การประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2564 เวลา : 9:30 – 11:30 น.
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
13 สิงหาคม 2564 Q2/2021 Results Announcement เวลา : -
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
13 กรกฎาคม 2564 - 13 สิงหาคม 2564 ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เวลา : -
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
27 พฤษภาคม 2564 Opportunity Day ประจำไตรมาส 1 ปี 2564 เวลา : 11:15 - 12:00 น.
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
25 พฤษภาคม 2564 การประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2564 เวลา : 9:30 – 11:30 น.
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
13 พฤษภาคม 2564 นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2564 เวลา : -
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
23 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เวลา : 09:30 น.
รายละเอียด : ณ ห้องรอยัลมณียา เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
เพิ่มในปฏิทิน
14 เมษายน 2564 - 13 พฤษภาคม 2564 ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เวลา : -
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
10 มีนาคม 2564 Opportunity Day ประจำปี 2563 เวลา : 13:15 น. - 14:00 น.
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
08 มีนาคม 2564 การประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4 ปี 2563 เวลา : 09:30 น. - 11:30 น.
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
25 กุมภาพันธ์ 2564 นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4/2563 เวลา : -
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน
25 มกราคม 2564 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เวลา : -
รายละเอียด : -
เพิ่มในปฏิทิน